Systemy PPOŻ dymoszczelne-oddymiające pozwalają na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy, odpowiedzialnych za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych i zapewniających odpowiednie warunki ewakuacji osób w przypadku pożaru. Zakres tych rozwiązań obejmuje zarówno produkty powiązane konstrukcyjnie z grupą systemów okienno-drzwiowych, jak i bazujące na fasadowych systemach słupowo-ryglowych. Odporność ogniowa tego typu konstrukcji, w zależności od wymagań może mieścić się w klasach od EI 15 aż do EI 120 dla konstrukcji pionowych, a dla dachów w klasie odporności ogniowej REI30 / RE30.

W grupie produktów odpowiadających za bezpieczeństwo użytkowników budynku podczas pożaru znajdują się wewnętrzne i zewnętrzne przegrody z drzwiami MB-78EI (EI 15 do EI 90) oraz MB-60E EI (EI15, EI30), drzwi przesuwne automatycznie MB-78EI DPA (EI 15 do EI 30), ściany przeciwpożarowe MB-118EI (EI 120), fasady przeciwpożarowe MB-SR50 EI oraz MBSR50N EI (EI 15 do EI 60), fasady przeciwpożarowe MB-SR50 EI EFEKT, MB-SR50N EI EFEKT (EI60), przeszklone dachy przeciwpożarowe (REI 30 / RE 30), drzwi dymoszczelne MB-45D oraz okna przeciwpożarowe (okna PPOŻ) i klapy oddymiające.

Okna przeciwpożarowe - drzwi przeciwpożarowe - producent

Ważną cechą rozwiązań stolarki aluminiowej PPOŻ jest możliwość łączenia ze sobą różnych konstrukcji z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przykładem są tu drzwi i okna przeciwpożarowe systemu MB-78EI wbudowane w fasadę. Wykonana w ten sposób konstrukcja może mieć klasę odporności ogniowej EI 30 lub EI 60. Podobna możliwość wbudowania drzwi MB-78EI istnieje także w systemie ścianek MB-118EI. Przedstawione w niniejszym wydawnictwie konstrukcje zostały z powodzeniem przebadane w notyfikowanych laboratoriach i instytutach badawczych w Polsce i innych krajach Europy.

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji przeciwpożarowych w budynkach.

Zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) drzwi przeciwpożarowe oraz okna przeciwpożarowe, projektowane do zainstalowania w otworach znajdujących się w pionowych elementach oddzielających budynku, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: – zapobiegnięcie aby pożar się rozwinął – ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku do innych pomieszczeń i stref, – ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na obiekty sąsiednie, – umożliwienie ewakuacji użytkowników w przypadku pożaru poprzez ograniczenie poziomu promieniowania cieplnego, – zapewnienie bezpieczeństwa i ułatwienie działania ekipom ratowniczym. Drzwi przeciwpożarowe i okna ppoż dla budynków użyteczności publicznej i nie tylko, dostępne w naszej ofercie, spełniają te warunki, jednocześnie wyróżniając się wysoką trwałością na lata.